Ing. Matúš Štefánik

Ing. Matúš Štefánik

Architekti a projektanti

Telefon: +421915538200
E-mail: m.stefanik7@gmail.com

Zaměření: Statika, konstrukce

Vzdělání, odborná příprava a kurzy:

09/2010 – 02/2016 – ČVUT v Praze, fakulta stavební

Studijní program: Konstrukce pozemních staveb

01/07/2013 – 30/07/2013 – Odborná stáž
MOSAP a.s., Nábřežie mládeže 85, 949 01, Nitra (Slovensko)
Pozice: Asistent stavbyvedoucího

09/2006 – 05/2010 – Gymnázium sv. Cyrila a Metoda
Farská 19, 949 01, Nitra (Slovensko)

Pracovní zkušenosti:
09 – 2015 – současnost – Projektant statiky
Ateliér M.A.A.T., Převrátilská 330, 39001, Tábor
Konstrukční řešní objektů, návrh a posouzení betonových, ocelových a dřevěných kosntrukcí, rekonstrukce staveb, tvorba výkresů skladeb, tvarů, výztuží, konzultace statických problémů, kompletace projektů.

10/2014 – 9/2015 – Projektant betonových a ocelových konstrukcí
Statická kancelář Recoc s.r.o., Seydlerova 2451/8, 15800 Praha
Návrh a posouzení jednoduchých konstrukcí, výkresy skladeb, tvarů a výztuže, kompletace projektů.

09/2012 – 05/2013 – Stavební asistent
Rekonstrukce rodinného domu, Rudná u Prahy.

06-2010 – 09-2010 – Stáž v zahraničí
Pracovní stáž v zahraničí se zaměřením na zlepšení jazykových dovedností.
Wildwood, New Jersey, USA

Osobní dovednosti:
Mateřský jazyk:
Slovenština

Další jazyky:
Angličtina – úroveň B2
Němčina – úroveň A2
Maďarština – úroveň B2
Čeština – úroveň C2

Komunikační dovednosti:
Zkušenosti v komunikaci jako projektant statiky při řešení zakázek s investory, řešení projektů v rámci ateliéru.

Odborné dovednosti:
Rychlá orientace v provozu a dobrá schopnost učení se nových postupů, schopnost optimalizace pracovních postupů.

Počítačové dovednosti
Velmi dobré znalosti MS Office, AutoCAD, Recoc (kreslení výztuží), pokročilé znalosti Scia Engineer, ArchiCAD, základní znalosti Feat, Axis VM, Geo5, Recoc (výpočetní programy FEM v prostředí AutoCAD)

Doplňující informace:
Diplomová práce:
Chladírenský sklad, Nupaky
Úkolem práce bylo konstrukční řešení nosné konstrukce objektu, 3D model v programu SciaEngineer pro získaní vnitřních sil a deformací, návrh a posouzení vybraných železobetonových a ocelových prvků na mezní stav únosnosti a použitelnosti, návrh a posouzení základových pasů a patek dle platných norem, výkresová dokumentace.

Bakalářská práce:
Sezónní rodinný dům na horách
Úkolem práce bylo konstrukční řešení nosné konstrukce objektu, určení proveditelnosti konstrukce dle deformací zjištěných z výpočtového programu Scia Engineer, návrh a posouzení některých vybraných prvků, výkresová dokumentace.

Reference:
Ing. arch. Martin Jirovský, Ph.D.
Ateliér M.A.A.T.
Jednatel společnosti
jirovsky7@seznam.cz

Ing. Jan Renner Recoc s.r.o. – statická kancelář
vedoucí kanceláře Praha
jan.renner@recoc.cz

Ing. Hana Hanzlová, CSc
ČVUT, Fakulta stavební, Katedra betonových a zděných konstrukcí
vedoucí diplomové práce
hana.hanzlova@fsv.cvut.cz

Referenční projekty

Jak jsou s námi
spokojení klienti

Partneři

Černá v Pošumaví
Bělá pod Bezdězem
Dýšina
Nemocnice Hořovice
Říčany